Udržitelnost

Ekologie

Jsme ekologicky zodpovědní. Vážíme si životního prostředí a důsledně dodržujeme zásady jeho ochrany. Dbáme na prevenci znečišťování, sledujeme spotřeby energií, předcházíme vzniku odpadů a recyklujeme. Děláme zkrátka vše pro to, abychom životní prostředí zatěžovali co nejméně.

Uvědomujeme si svou odpovědnost vůči životnímu prostředí. Proto dbáme na to, abychom v rámci naší činnosti využívali nejmodernějších a nejšetrnějších technologií a naše projekty odpovídaly současným přísným ekologickým standardům.

Bezpečnost práce

Naším cílem je vytvářet takové pracovní prostředí, které zajistí nulovou úrazovost všech, kdo se na našich projektech pohybují. Dodržujeme standardy  BOZP.

Bezpečné a kvalitní pracovní podmínky jsou pro nás samozřejmostí, protože víme, že lidé jsou největším bohatstvím každé společnosti.

Odpovědný přístup

Naše hlavní činnosti probíhají v rámci vodního hospodářství. Stejně jako voda propojuje všechny kontinenty světa, veškeré obyvatelstvo, zvířata, propojuje všechny průmyslové i zemědělské oblasti, tak i naše činnosti mají vliv na regiony, ve kterých působí, na obyvatele měst a vesnic i na jejich práci. Proto se firma snaží o vzájemnou symbiózu nejen se svými zákazníky, dodavateli, partnery, ale i ostatními občany a organizacemi. Fungování firmy nezahrnuje zjednodušeně pouze dodávky technologií a provádění stavebních prací, zahrnuje i podporu kultury, sportu, vzdělávání a v neposlední řadě také podporu handicapovaných spoluobčanů. V oblasti kultury podporujeme Městské divadlo Brno. Také jsme hrdým partnerem Českého tenisového svazu vozíčkářů.

Zaměstnanci ARKO TECHNOLOGY  jsou hrdými patrony i dobrovolníky v rámci Nadace VINCI, která podporuje hlavně osoby ohrožené sociálním vyloučením.