Naše služby

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dodáváme malé biologické i velké mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro města a obce jakékoliv kapacity, dále čistírny průmyslových, zemědělských či vysoce zatížených odpadních vod. Provádíme také sanace, rekonstrukce, přístavby a intenzifikace stávajících provozů. Každá čistírna je navržena na základě specifických vlastností vody i požadavků klienta.

Úpravny vod a vodovody

Upravujeme surovou vodu z vodních zdrojů tak, aby splňovala veškerá zákonem stanovená kritéria a mohla doputovat až ke koncovému spotřebiteli. Vnímáme rozlišné vlastnosti surových vod a jsme schopni přizpůsobit jim technologii úpravy (př. chlorace, ozonizace, UV záření, demineralizace).

Provozování vodohospodářských zařízení

Poskytujeme vysoce kvalifikované služby v oblasti správy vodohospodářských zařízení a napomáháme tak městům a obcím, aby dosáhly spokojenosti odběratelů pitné vody a producentů odpadních vod a získaly co nejlepší možné podmínky pro svůj další rozvoj.

Projekční činnost

Zajišťujeme projekční a inženýrskou činnost v oblasti vodního hospodářství se zaměřením na strojně-technologickou část problematiky čištění odpadních vod, dopravy a úpravy pitné vody. Jde například o stavební a montážní dokumentace, dokumentace jakosti nebo vypracování provozních a manipulačních řádů.

Ostatní stavby

Realizujeme zakázky z oblasti pozemního stavitelství a dopravních staveb, jako je například výstavba komerčních objektů a rekonstrukce objektů historických, průmyslové a zemědělské stavby, elektroinstalační práce, montáže ocelových konstrukcí nebo třeba úpravy kruhových objezdů.