Integrovaný systém managementu

Společnosti Skupiny VINCI Construction CS mají zavedený a certifikovaný jednotný systém managementu integrující požadavky norem ČSN EN ISO 9001 na systém managementu kvality, ČSN EN ISO 14001 na systém environmentálního managementu a ČSN ISO 45001 na systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.