Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec, Slovensko

Cílem projektu bylo zajistit bezpečnou dodávku pitné vody pro obyvatele jižní části Banskobystrického kraje. Projekt zahrnoval inovaci a modernizaci existující úpravnu povrchové vody Klenovec, která slouží na úpravu surové vody z Vodárenské nádrže Klenovec.

Surovou vodu lze upravovat několika technologickými způsoby. Zde byla použita dvoustupňová úprava – 1. stupeň – flokulace a flotace rozpuštěným vzduchem. 2. stupeň úpravy pomocí keramické membránové filtrace. Membránová keramická mikrofiltrace může být provozovaná jednostupňově či jako druhý separační stupeň za flokulací a flotací rozpuštěným vzduchem. Flokulace a flotace bude na ÚV Klenovec využívána při zhoršené kvalitě surové vody či větším výkonu úpravny vody.

Membránová keramická mikrofiltrace pro ÚV Klenovec je navržena ve dvoulinkovém uspořádání (krátkodobý maximální výkon jedné linky 70 l/s). Každá z linek obsahuje 50 ks keramických membránových elementů (celkem 100 ks membrán), které jsou uzavřeny do nerezových obalů. V každé lince je paralelně řazeno 5 řad po 10 keramických elementech.

Základní informace:
ARKO TECHNOLOGY a.s.- generální dodavatel technologie
Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Termín realizace: 9/2019 – 4/2022
Generální projektant: Enviroline, s.r.o., Košice