Wastewater treatment plant in Přerov – sludge dewatering

Stavba byla realizována společností ARKO TECHNOLOGY a.s., ve sdružení s OHL ŽS a.s. Jde o projekt, který je první instalací nízkoteplotní pásové sušárny kalů na Moravě a v současnosti největší sušárnou tohoto typu v ČR. Sušené kaly budou využity jako obnovitelný zdroj energie. Město Přerov se při zpracovávání čistírenských kalů vydalo ekologickou cestou. Po třinácti měsících stavby v rámci investiční akce za skoro 190 milionů korun vznikla v areálu Vodáren a kanalizací sušárna kalů.

Základní informace:
ARKO TECHNOLOGY a.s.- generální dodavatel technologie
Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Termín realizace: 7/2020 – 9/2021
Generální projektant: SWECO Hydroprojekt a.s.