V soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021 jsme získali hned dvě ocenění

V rámci soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021 získalo ARKO TECHNOLOGY dvě ocenění.

Ocenění za stavbu „Věžový vodojem Moravská Huzová“ (kategorie I, podkategorie do 50 mil. Kč). Zvláštní ocenění SVH ČR a SOVAK ČR v kategorii I – stavby oboru VaK získala stavba „ČOV Přerov – kalová koncovka“. 

Dále byly oceněny dvě stavby (v kategorii I, podkategorii nad 50 mil. Kč), na kterých se ARKO TECHNOLOGY realizačně podílelo. Jedná se o stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově – NVL“ a „Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)“.