Reconstruction of raw water pumping station, Želivka potable water treatment plant

Čerpací stanici tvoří dva těsně sousedící objekty. ČSSV I. uvedená do provozu v roce 1972 a ČSSV II. uvedená do provozu v roce 1986. Zařízení již byla za hranicí životnosti a neodpovídala technickým požadavkům.

Celkem je v této čerpací stanici 11 čerpadel tří různých typů. V rámci rekonstrukce došlo k repasování všech jedenácti stávajících čerpadel ve čtyřech fázích u výrobce Sigma Lutín a dodání nových elektrotechnologických zařízení. Rekonstrukce byla provedena se zachováním plného provozu čerpací stanice. 

Základní informace:
ARKO TECHNOLOGY a.s.- subdodavatel technologie
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Termín realizace: 3/2015 – 12/2017
Generální projektant: D plus projektová a inženýrská a.s.