Overall reconstruction and expansion of central wastewater treatment plant in Prague – new water line

Ústřední čistírna odpadních vod v Praze čistí přibližně 96 % odpadních vod, které vzniknou na území hlavního města Prahy a jsou prostřednictvím kanalizační sítě o celkové délce 3 660 km přivedeny do prostoru Trojské kotliny – na Císařský ostrov. 

Nová vodní linka ČOV se skládá ze dvou hlavních stavebních celků. Prvním je objekt hrubého a mechanického předčištění, druhou skupinu objektů tvoří biologická linka a terciární stupeň čištění. Její součástí je i povodňová čerpací stanice. Objekt hrubého předčištění je koncipován jako nadzemní, oproti tomu skupina objektů biologické linky a terciárního stupně čištění je plně zakrytá a přístupná veřejnosti díky vybudovaným pěším trasám i cyklostezkám.

Základní informace:
ARKO TECHNOLOGY a.s.- subdodavatel technologie
Investor: Hlavní město Praha - OSI
Termín realizace: 10/2015 – 9/2018
Generální projektant: SWECO Hydroprojekt a.s.
Počet EO: 1 400 000