Operation of water management installations

V oblasti provozování vodohospodářských zařízení usiluje naše společnost o to, aby svou činností napomáhala městům a obcím dosáhnout spokojenosti odběratelů, poskytnout obcím nejlepší možné podmínky pro jejich další rozvoj a plnit úkoly daných zákonem o obcích.

Při sledování těchto základních cílů je nutné skloubit vysokou kvalitu poskytovaných služeb a jejich komplexnost, únosnost vodného a stočného pro konečného odběratele pitné vody či producenta odpadních vod, potřebu vytváření dostatečných zdrojů pro rozvoj infrastrukturního majetku, postupné zlepšování jeho technického stavu a zvyšování úrovně poskytovaných služeb.