Modernisation and process intensification at central wastewater treatment plant in Vrakuňa, Slovakia

Rekonstrukce ústřední čistírny odpadních vod Vrakuňa zajistila odkanalizování podunajské části Bratislavského regionu. Ústřední čistírna se nachází v Bratislavě, městské části Vrakuňa  a jedná se o největší čistírnu odpadních vod ve Slovenské republice. Stávající čistírna odpadních vod již nesplňovala legislativní požadavky na kvalitu vypouštěné vyčištěné odpadní vody do Malého Dunaje, hlavně nutrienty (uhlík, dusík, fosfor), a proto bylo třeba provést její modernizaci, a tím zajistit, aby kvalita vypouštěné vyčištěné odpadní vody byla v souladu s legislativními požadavky Slovenské republiky a Evropské unie. 

Biologický stupeň, který byl předmětem rekonstrukce, tvoří aktivační a dosazovací nádrže a přidružené čerpací stanice, žlab vratného kalu, čerpací stanice přebytečného kalu, dmychárny a trafostanice. Biologický stupeň je dvoulinkový a rekonstrukce probíhala za plného provozu. 

Základní informace
ARKO TECHNOLOGY a.s.- generální dodavatel technologie
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Termín realizace: 11/2013 - 11/2015
Generální projektant: AD Consult, a.s.
Počet EO: 617 817