Dvě zakázky ARKO TECHNOLOGY pro Vodárnu Plzeň

Od dubna 2022 do června 2023 pracovali kolegové z ARKO TECHNOLOGY na dvou projektech pro Vodárnu Plzeň. V úpravně vody Doudlevce, která slouží jako zásobárna vody pro Plzeň, obnovili akumulační jímky a současně pracovali na obnově kapacity výroby vápenného mléka a vápenné vody. To všechno včetně zajištění a vyhodnocení zkušebního provozu v délce 1 měsíce. Práce probíhaly za provozu úpravy vod s minimálním zásahem do jejích činností.

Při obnově akumulačních jímek čisté vody bylo vyměněno technologické zařízení a ocelové konstrukce. Proběhly betonářské práce na podpěrných sloupech a stropní konstrukci včetně sanačních prací. Vyměněno a namontováno bylo nové trubní propojení. Obměnou prošla také elektroinstalace a osvětlení jímky, včetně řídícího systému.  

V rámci obnovy kapacity vápenného mléka pak byly kompletně vyměněny všechny technologie včetně technologických rozvaděčů a elektroinstalace. Objekt dostal nová okna a dveře, opravena byla fasáda i střecha. V budově se nacházejí dva nové vápenné sytiče, tj. ocelové válcové nádoby s kuželovitými dny.

Základní informace:
Název stavby: Úpravna vody Plzeň – obnova kapacity výroby vápenného mléka, Úpravna vody Plzeň – Akumulační jímky
Objednatel: Vodárna Plzeň
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY
Doba výstavby: 04/2022 – 05/2023 + 1 měsíc zkušební provoz do 06/2023